2018

29 listopada (czwartek)

PROGRAM I / godz. 16.00

Pracownia Sztuki Performance, (Janusz Bałdyga), UAP

Pracownia powstała w 2010 roku jako pracownia gościnna, obecnie jest pracownią wolnego wyboru na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Cel nauczania to zdobycie umiejętności konstruowania akcji i działań w oparciu o rozpoznanie strukturalnych i społecznych uwarunkowań przestrzennych. Chodzi o praktyczną znajomość takich pojęć jak: przestrzeń, miejsce, dystans. Proces dydaktyczny uwzględnia znaczenie form trwałych i ich rolę w modelowaniu zachowań człowieka. Człowiek stanowi jednak podstawową materię działania. Ciało i figura przyjmują funkcję podmiotu i przedmiotu. Kolejnym celem jest poznanie mechanizmów tworzenia języka sztuki performance. Konstruujemy znak wokół osoby performera uwzględniając takie pojęcia jak ciało, figura, sylweta, ślad, pamięć. Jednym z podstawowych pojęć analizowanych w pracowni jest czas. Podejmujemy działania w przestrzeni publicznej, performer staje się wówczas inicjatorem faktu społecznego. Przewartościowujemy takie pojęcia jak zasięg, skala, język, obserwator. Traktując performance jako fakt intermedialny, poszukujemy relacji (granice, wpływy, przenikania) z takimi dyscyplinami jak rzeźba, rysunek, film, tekst wizualny etc.

Anett Czimbalmos, Dylan Kerr, Bartosz Ługowski, Joao Garcia Neto, Joanna Pietrowicz, Patrycja Piwosz, Berenika Pyza, Hanna Shumska, Olga Skliarska

Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek

30 listopada (piątek)

PROGRAM II / godz. 16.00

Adam Barwiński (AS Szczecin), Ernest Borowski (ASP Kraków), Karina Gorzkowska (ASP Kraków), Barbara Gryka (ASP Warszawa), Łukasz Horbów (ASP Warszawa), Karolina Konopka (ASP Katowice), Robert Konopski (AS Szczecin), Klaudia Pisarek i Aleksandra Rajnisz-Podlaska (ASP Katowice), Agata Rucińska (ASP Warszawa), Aleksandra Sarna (ASP Łódź), Diana Szczotka (ASP Łódź), Emilia Turek (AS Szczecin), Weronika Woźniak (UAP), Katarzyna Bielak (WA UMCS Lublin)

Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek

PROGRAM III / godz. 18.30

Katedra Filmu Eksperymentalnego (Teresa Otulak, Adam Majiczek), AS Szczecin

Katedra Filmu Eksperymentalnego AS w Szczecinie zajmuje się medium filmu, który wykorzystuje jako narzędzie do badań rzeczywistości. Proces analizy i interpretacji tego co nas otacza dzieje się na wielu poziomach. Refleksja nad społecznymi, antropologicznymi oraz technologicznymi kontekstami filmu umożliwia studentom / studentkom naszej Katedry realizację własnych autonomicznych projektów artystycznych. Misją KFE jest kształcenie świadomości, która pozwala korzystać z obszarów wiedzy i umożliwia stworzenie dzieła sztuki / filmu, które podejmą dialog lub krytyczną refleksję nad rzeczywistością.

Natalia Kochaniuk, Horacy Muszyński, Klaudia Prabucka, Jakub Siedlecki, Zuzanna Sosnowska, Iga Świeściak

Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek

1 grudnia (sobota)

PROGRAM IV / godz. 16.00

Pracownia Działań Przestrzennych (Mirosław Bałka, as. Anna Shimomura, as. Tymek Bryndal), ASP Warszawa

Pracownia działa od 2011 roku na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Jej zadaniem jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. PDP wykracza poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy społeczne i polityczne. Studenci eksplorują wrażliwość kulturową, poszukując własnej tożsamości artystycznej. Definiując swoje miejsca, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, zakreślają strefy komunikacji.

Svitlana Bezkorovaina, Julia Dorobińska, Barbara Gryka, Katarzyna Los, Nadia Markiewicz, Stefania Michera, Renata Motyka, Marta Nowak, Oliwia Thomas, Bożena Wydrowska

Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek