2019

29 listopada (piątek), godz. 17.00


PROGRAM I / godz. 17.00


Maksymilian Biel (ASP Warszawa), Franciszek Drażba (ASP Warszawa), Dominika Głowala (AS
Szczecin), Łukasz Horbów (ASP Warszawa), Paweł Jaskuła (UA Poznań), Jan Kowal (ASP Katowice),
Dobrosława Król (ASP Warszawa), Aneta Lewandowska (ASP Wrocław)


Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek


PROGRAM II / godz. 19.00


Zakład Filmu (Hubert Czerepok), AS Szczecin
Celem Zakładu Filmu jest stworzenie warunków sprzyjających niezależnemu rozwojowi
artystycznemu oraz wyposażenie studentów i studentek w (teoretyczną i praktyczną) wiedzę
niezbędną do pracy twórczej. Podczas zajęć realizujemy liniowe i nieliniowe formy filmowe,
eksplorujemy obszary filmu dokumentalnego i mockumentu, tworzymy narracje wideo 360 i
środowiska wirtualne, podejmujemy aktywności okołoteatralne oraz działamy w przestrzeni
społecznej. Duży nacisk kładziemy na refleksję nad rolą artystów i artystek w społeczeństwie oraz
krytyczny potencjał działań artystycznych. Wspieramy pogłębiony research, prace transdyscyplinarne
i poszukiwania związane z nowymi technologiami.


Michał Baczyński, Karolina Brzozowska, Martyna Pasternak, Klaudia Prabucka, Miła Skomra


Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek30 listopada (sobota), godz. 17.00


PROGRAM III / godz. 17.00


Gabriela Matuszewska (AS Szczecin), Magda Pacek (UA Poznań), Daria Pałka & Justyna Wiśniowska (ASP Kraków), Aleksandra Sarna (ASP Łódź), Jadwiga Subczyńska (UA Poznań), Emilia Turek (AS Szczecin), Adam Zduńczyk (ASP
Kraków)


Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek


PROGRAM IV / godz. 19.00

Pracownia Działań Przestrzennych (Mirosław Bałka, as. Julia Dorobińska, as. Tymek Bryndal), ASP
Warszawa
Pracownia działa od 2011 roku na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Jej zadaniem jest
podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i
działamy. PDP wykracza poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy społeczne i polityczne.
Studenci eksplorują wrażliwość kulturową, poszukując własnej tożsamości artystycznej. Definiując
swoje miejsca, wymieniając poglądy z reprezentantami innych miejsc, zakreślają strefy komunikacji.


Agata Chodera, Julia Dorobińska, Marcelina Gorczyńska, Mateusz Kowalczyk, Piotr Kowalski, Adam
Kozicki, Nadia Markiewicz, Piotr Mlącki, Tomasz Paszkowicz, Karolina Pawelczyk, Klaudia Skuza,
Bożena Wydrowska


Dyskusja z udziałem studentów i studentek, prowadzenie: Jakub Majmurek