2019

Adam Zduńczyk

Urodzona w 1991 roku. Magister filozofii UPJP2, licencjonowany artysta intermedialista na krakowskiej ASP. Założyciel i prezes stowarzyszenia KAFE (Kolektyw Artystycznych Form Eksperymentalnych). Główną osią jego zainteresowań jest projektowanie doświadczeń i rytuałów. Bada granice obecności w sztuce, szczególnie w kontekście nowych technologii. W swoich pracach oscyluje między performansem a teatrem. Propagator i twórca nowego nurtu w sztuce: nowego romantyzmu.