2018

Bartosz Ługowski

Urodzony w 1995 roku, student I roku studiów magisterskich na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Językiem jego wypowiedzi są najczęściej obiekty rzeźbiarskie. Zagadnieniem, które nieustannie go fascynuje jest dotyk i jego różne aspekty. Swoje ciało traktuje jako narzędzie, które pozwala mu określać otaczającą go przestrzeń. Przestrzeń pomiędzy swoim ciałem a formą, którą kształtuje.