2019

Daria Pałka

Urodzona w 1994 roku. Studentka V roku Grafiki oraz absolwentka studiów licencjackich na kierunku Edukacja Artystyczna na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez rok uczestniczyła w wymianie międzyuczelnianiej MOST na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się sztuką intermedialną. Organizuje i prowadzi warsztaty artystyczne dla odbiorców w różnym wieku.