2019

Jan Kowal

Urodzony w 1997 roku, student katowickiej ASP. Zajmuje się grafiką, malarstwem oraz ceramiką. Eksperymentuje z pracą nad realizacjami intermedialnym. Cały czas szuka nowych środków wyrazu. Stara się wypowiadać za pomocą technik i materii, których jeszcze nie zna, bo to wydaje się mu najciekawsze.