2019

Justyna Wiśniowska

Urodzona w 1995 roku. Aktualnie jest studentką 5 roku Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez rok studiowała też na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także spędziła pół roku w Lizbonie studiując na tamtejszym Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Lizbońskiego. Zajmuje się sztuką intermedialną i haptyczną, tworzy instalacje, obiekty i wideo.