2017

Maria Dutkiewicz

Urodzona w 1994 roku. Studentka I roku studiów magisterskich na Wydziale Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2017 obroniła dyplom licencjacki w Pracowni Wydawnictw. Zajmuje się głównie ilustracją i pracą z tekstem. Osoba społecznie wrażliwa, ceniąca pracę kolektywną. Współautorka tekstu „Pozostaje jakiś niesmak", czyli Mediations Biennale z perspektywy wolontariatu, opublikowanego w internetowej wersji czasopisma SZUM (2016). Współkoordynatorka festiwalu finansowania społecznościowego „CrowdUp” (CK Zamek, 2017) oraz wydarzeń benefitowych na rzecz Obozu Dla Puszczy; m.in. „Aukcja! Sztuka dla Puszczy!”(Galeria Miejska Arsenał, 2017).