2017

Maryna Sakowska

Urodzona w 1992 roku w Szczecinie. Studiuje na Akademii Sztuki na kierunku Multimedia, na stopniu magisterskim. W czerwcu 2017 obroniła dyplom magisterski zrealizowany w pracowni malarstwa Dominika Lejmana na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jej twórczość cechuje namysł nad materialną stroną rzeczywistości i relacjami, jakie łączą nas z przedmiotami. Korzysta z różnych mediów, tworzy obiekty, obrazy oraz sytuacje, a także pracuje z tekstem. Jest także aktywna społecznie, pracuje z osobami dotkniętymi wykluczeniem. Jej prace pojawiały się na wystawach w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie oraz Berlinie. Jest tegoroczną finalistką konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

Maryna Sakowska

Przepalony

Rok powstania: 2017

Czas trwania: 8:00