2019

Miłosława Skomra

Urodzona w 1990 roku. W 2017 roku ukończyła filmoznawstwo i wiedzę o mediach na Uniwersytecie Śląskim, studiowała także na Uniwersytecie Poznańskim, oraz na Uniwersytecie w Lublanie. Do obszaru jej zainteresowań należą zagadnienia percepcji, struktury, immersji oraz haptyki w formie materii filmowej oraz obszary teorii kultury dotyczące socjologii urbanistyki, oraz kognitywistyki.