Videonews 2016

W tegorocznej edycji VideoNews biorą udział studenci wybrani przez Mirosława Bałkę i Zuzę Golińską (ASP Warszawa),

Huberta Czerepoka (AS Szczecin), Jakuba Jasiukiewia (UAP Poznań), Roberta Kuśmirowskieg (UMCS Lublin)

oraz Józefa Robakowskiego (PWSFTviT Łódź), jak i studenci wybrani przez jury na drodze otwartego naboru: 

Justyna Bielecka, Justyna Bilik, Katarzyna Blajchert, Grzegorz Demczuk, Kinga Dobosz, Paulina Kornowska,

Natalia Laskowska, Piotr Marzec, Maria Roszyk, Patryk Różycki, Michał Soja, Natalia Zalewska

Projekcjom towarzyszyły będą rozmowy z udziałem profesorów i studentów prowadzone przez Jakuba

Majmurka.